(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

Per 1 augustus 2021 is CBS de Tarissing gefuseerd met CBS it Fûnemint te Wommels. Beide locaties blijven het gehele schooljaar geopend. Per 1 augustus 2022 sluit CBS de Tarissing, locatie Spannum, voorgoed haar deuren. Op 1 juli 2022 houden we een reünie voor belangstellenden. Meer informatie over de reünie volgt later dit schooljaar.