(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

Het laatste nieuws lezen

Scholen geven in deze rare, bizarre, surrealistische weken het onderwijs op afstand vorm en inhoud. U als ouder speelt daar een ontzettend belangrijke rol in. We doen het samen, niemand kan het nu alleen. Leerkrachten maken weektaken en hebben via de mail / Parro contact met u. Uw kind heeft al veel materiaal, maar er zal ook af en toe gebruik gemaakt worden van alles wat online te vinden is.

Heel veel succes en ook via deze weg alle respect voor u allen. Denk om elkaar, stuur eens een kaartje naar opa, oma, pake, beppe of iemand waarvan u weet dat die alleen thuis is.

Team CBS De Tarissing