(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

Graag telefonisch een ziekmelding doorgeven, bij voorkeur rond de klok van 08.00 uur.
Telefoonnummer: 0517-342200
Is uw kind de volgende dag nog ziek, dan hoeft u niet weer te bellen.