(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

Ziekte 
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan, dient u dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan school te melden.
Telefoonnummer: 0517-342200
Is uw kind de volgende dag ook ziek, dan hoeft u niet opnieuw te bellen.

Schoolverzuim
Als uw kind niet op school kan komen, dan kunt u dat telefonisch melden. Dagelijks wordt er door de groepsleerkracht een absentielijst bijgehouden. Indien de absentie vooraf niet is gemeld, wordt er meteen contact met de ouder / verzorger opgenomen om zodoende duidelijkheid te krijgen over de reden van het verzuim.