(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

Bibliotheek op school

Sinds 1 augustus 2019 maken wij op school gebruik van de bibliotheek op school.
Met de bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.
We willen kinderen  stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
De bibliotheek op school helpt ons om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.
Jantine Reijenga is onze leesconsulent, voorheen was zij 12 jaar werkzaam in het onderwijs. Samen met Jantine ontwikkelen wij een jaarlijks programma waar het leesplezier voorop staat.
Activiteiten die voor het schooljaar 2020 – 2021 op het programma zijn o.a. boekpromoties, voorlezen van prentenboeken, bezoeken van bibliotheken etc.