(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

We werken op De Tarissing met een continurooster.
We gaan uit van het 5-gelijke-dagen-model, d.w.z. dat we op alle 5 dagen dezelfde schooltijden hanteren.
De schooldag begint om 8.30 uur en duurt tot 14.00 uur.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn de vrijdags vrij.


Groep 1 t/m 2 Groep 3 t/m 8
Maandag 8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur
Dinsdag 8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur
Woensdag 8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur
Donderdag 8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur
Vrijdag        vrij 8.30-14.00 uur