(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

De activiteitencommissie (AC)

De AC houdt zich bezig met organisatorische en huishoudelijke zaken in de school.
Zonder de inzet van de AC zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.
In overleg met het team stelt de AC jaarlijks de activiteiten vast.
Natuurlijk is bij deze activiteiten ook regelmatig de ondersteuning van andere ouders gewenst.

De volgende ouders zitten in het AC:
* Ytsje Hijma – voorzitter
* Saskia van den Berg
* Jan Jacob Altenburg