(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

Gezonde school

Wat houdt de gezonde school in?
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk.
De Gezonde School-aanpak helpt de school hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.
Als de school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, ontvangen zij een vignet voor dat thema!

De Gezonde School-pijlers:
1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

In het schooljaar 2020-2021 werken wij aan het deelcertificaat Voeding.
De jaarlijkse ouderavond in april 2021 staat dan ook in het teken van Voeding.
Van de ontvangen subsidie huren wij o.a. de Foodtruck van Mama Mascha twee keer in.
Aan het eind van dit schooljaar hopen wij het certificaat in ontvangst te mogen nemen.

Als school hebben wij een voedingsprotocol ontwikkeld. Hierin worden alle afspraken beschreven:
Gezonde school voedingsbeleid CBS de Tarissing nov.2020